undergraduate thesis
Kemija u raspravi izvješća Osječke realne gimnazije (Jovan Jovanić, 1878./79.)

Dorotea Ratić (2012)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry