Đurin, Antonia: Priprava kvaternih soli nikotinamida sa supstituiranim fenacil-bromidima u mikrovalnom reaktoru

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja