Dobro došli u digitalni repozitorij Odjela za kemiju, Osijek!

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstvenoistraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata.

U repozitoriju Odjela za kemiju, Osijek se prije svega pohranjuju završni i diplomski radovi studenata, a u budućnosti se nadamo da ćemo pohranjivati i doktorske disertacije, pre-print radove, znanstvene i stručne radove naših djelatnika, kao i nastavne materijale. 

Subscribe to Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek RSS