undergraduate thesis
Počeci kemije nakon utemeljenja prirodnoslovnih odjela na sveučilištu u zagrebu ( 1876.)

Romana Radić (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Department of Chemistry