završni rad
Reakcija benzo (b)tiofen 1,1-dioksida i benzonitril oksida

Mario Komar (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju