završni rad
Ispitivanje odziva tenzidno-selektivne elektrode na pseudokationske komplekse barijevog iona i etoksiliranih neionskih tenzida

Milan Pajičić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju