završni rad
Disfunkcije metabolizma sfingolipida

Marija Hefer (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju