završni rad
Deacetilacija kitozana i karakterizacija produkta deacetilacije

Stjepan Perak (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju