diplomski rad
Provjera valjanosti HPLC metode za određivanje benzo(A)pirena u tradicionalnim proizvidima na području Slavonije

Ivona Polak (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju