diplomski rad
Sinteza i površinska modifikacija superparamgnetnih nanočestica u protočnom mikrofluidičkom reaktoru

Pavo Živković (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju