diplomski rad
Mehanizam redukcije HMG-CoA katalizirane ljudskom HMG-CoA reduktazom

Paula Mihaljević-Jurič (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije