Živković, Pavo: Sinteza i površinska modifikacija superparamgnetnih nanočestica u protočnom mikrofluidičkom reaktoru

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja