Bašić, Silvija: Potenciometrijsko ispitivanje novih kvaternih amonijevih soli kao senzorskih materijala za određivanje anionskih tenzida

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja