Stupar, Natalija: POtenciometrijska karakterizacija interakcije amiloze i heksadecil - trimitil amonijevog bromida

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja