završni rad
Aproksimativno određivanje kationa i aniona prisutnih u lebdećim česticama

Ivona Polak (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju
Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije