diplomski rad
Kompleksi kobalta (II) s 4-hidroksi-kinolin-2 karboksilnom kiselinom

Lidija Tupek Tičinović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju