završni rad
Dugotrajne promjene u koncentracijama polutanata u zraku - istraživanje skrivenih ciklusa

Sonja Srdanović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju